Displaying: 21-30 of 651 documents

0.041 sec

21. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 1
Adam Synowiecki, Krzysztof Kiwiel, John Dickson Hegel's Logic in the Light of Graph Theory
22. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 1
Jerzy Kmita, Marek Gołębiowski Methodology of Sciences as a Humanist Discipline
23. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Marek Fritzhand, Marek Gołębiowski Marxism and the Idea of Equality
24. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Mieczysław Michalik Mieczysław Michalik, Moralność i wojna (Morality and War)
25. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Józef Borgosz Józef Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły (Herbert Marcuse and the Philosophy of Third Force)
26. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leszek Nowak Leszek Nowak, U podstaw marksowskiej metodologii nauk (Foundations of the Marxian Methodology of Sciences)
27. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Janusz Kuczyński, Lech Petrowicz The Marxist-Christian Dialogue
28. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Wacław Mejbaum Marxism and Genetic Analysis
29. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Tadeusz Kotarbiński, Urszula Niklas Determinism and Fatalism in Face of Activity
30. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Janina Wojnar-Sujecka, Lech Petrowicz The Philosophy of Man in the Period of the Commission for National Education