Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 181-200 of 1936 documents

Show/Hide alternate language

0.179 sec

181. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Tadeusz Styczeń Tadeusz Styczeń
Tradycyjne i współczesne ujęcia etyki
Traditional and Modern Conceptions of Ethics

view |  rights & permissions
182. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Jerzy Gałkowski Jerzy Gałkowski
Prawo naturalne w ujęciu J. Dunsa Szkota
La Conception du Droit Naturel Chez Duns Scot

view |  rights & permissions
183. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Józef Majka Józef Majka
Zasady sprawiedliwości rozdzielczej w dziedzinie polityki płac
Justice Distributive en Matiere de La Politique des Salaires

view |  rights & permissions
184. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Henryk Andrzejczak Henryk Andrzejczak
Działalność Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw dziecka
L’Action des Nations Unieś en Matiere de Sauvegarde des Droits de L'enfant

view |  rights & permissions
185. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Łukasz Czuma Łukasz Czuma
Socjologia rodziny i małżeństwa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Socjologia rodziny i małżeństwa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

186. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Jan Krucina Jan Krucina
Struktura społecznej zasady dobra wspólnego
The Structure of the Social Principle of Common Good

view |  rights & permissions
187. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Henryk Andrzejczak Henryk Andrzejczak
Serie oficjalnych dokumentów ONZ dotyczące ochrony jednostki ludzkiej
Serie oficjalnych dokumentów ONZ dotyczące ochrony jednostki ludzkiej

188. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Prawa i obowiązki katolikow świeckich w świetle Konstytucji dogmatycznej o Kościele
Les Droits et les Devoirs des Catholiques Laiques a la Lumiere de la Constitution Dcgmatique sur L'egllse

view |  rights & permissions
189. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Adam Dyczkowski Adam Dyczkowski
Charakterystyka praw fizyki u F. Selvaggiego
Charakterystyka praw fizyki u F. Selvaggiego

190. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Elektrostaza i ewolucja organiczna
Electrostasis and Organic Evolution

view |  rights & permissions
191. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej
L’Objet de la Philosophie de la Nature Selon l'Inspiration Aristotélicienne et Thomiste

view |  rights & permissions
192. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Antoni Lićwinko Antoni Lićwinko
Filozofia przyrody w ujęciu wspołczesnych autorow marksistowskich w Polsce
Natural Philosophy in Today’s Marxist Authors in Poland

view |  rights & permissions
193. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Seryjne modele wszechświata
Serial Models of the Universe

view |  rights & permissions
194. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Geometria a przestrzeń fizyczna
Geometry and Physical Space

view |  rights & permissions
195. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Karol Leśniewski Karol Leśniewski
Zasada nieokreśloności i funkcja falowa cząstki
The Principle of Indetermination and the Particle Wave Function

view |  rights & permissions
196. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 3
Tadeusz Rosiński Tadeusz Rosiński
Próby wprowadzenia pojęcia pola do biologii teoretycznej
Attempts at Introducing the Idea of Field into Theoretical Biology

view |  rights & permissions
197. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Polska psychiatria społeczna w ujęciu historycznym
The Historical View of Polish Social Psychiatry

view |  rights & permissions
198. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Jan Rzepka Jan Rzepka
Sprawozdanie z pracy sekcji psychologicznej wykładowcow psychologii w katolickich wyższych uczelniach
Sprawozdanie z pracy sekcji psychologicznej wykładowcow psychologii w katolickich wyższych uczelniach

199. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Koncepcja postawy w psychologii
The Concept of Attitude in Psychology

view |  rights & permissions
200. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Z badań nad wrażliwością moralną dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
Investigations on the Moral Sensitivity of Subnormal Children

view |  rights & permissions