Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 161-180 of 1935 documents

Show/Hide alternate language

0.194 sec

161. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Jerzy Kowalski Jerzy Kowalski
Romana Ingardena koncepcja materii i formy. Próba analizy krytycznej
Roman Ingarden’s Conception of Matter and Form

view |  rights & permissions
162. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Uwagi o arystotelesowskim podziale kategorii ilości
Remarks on the Aristotelian Division of Categories of Quantity

view |  rights & permissions
163. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Z. Chlewiński, Wł. Prężyna, J. Strojnowski Z. Chlewiński
Problematyka psychologii osobowości na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu
Problematyka psychologii osobowości na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Toruniu

164. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Węchomozgowie a osobowość
Rhinencephalon and Personality

view |  rights & permissions
165. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Koncepcja człowieka-bliźniego w egzystencjalizmie
The Concept of Man as My Neighbour in Existentialism

view |  rights & permissions
166. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Niektore czynniki warunkujące rozwiązywanie problemow: (Badania eksperymentalne)
Some Factors Conditioning the Solution of Problems

view |  rights & permissions
167. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Podstawowe założenia teoretyczne psychologii projekcyjnej
Basic Theoretical Assumptions of Projective Psychology

view |  rights & permissions
168. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Stadia rozwoju mowy a choroba L. Downa
Stages in Language Development and Down’s Disease

view |  rights & permissions
169. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Angelika Spychalska Angelika Spychalska
Dorastające dziewczęta w konflikcie zrodzicami
Adolescent Girls in Conflict With Their Parents

view |  rights & permissions
170. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Badanie psychologiczne słownika dzieci niewidomych
Psychological Investigations on the Vocabulary of Blind Children

view |  rights & permissions
171. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Psychoterapeutyczne znaczenie kształcenia charakteru u młodzieży
The Psychotherapeutic Significance of Character-Formation in Young People

view |  rights & permissions
172. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Mądrość a wiedza w świetle wypowiedzi św. Augustyna
St. Augustine’s Idea of Wisdom and Learning

view |  rights & permissions
173. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
A. B. S. A. B. S.
Nowe czasopisma w Polsce
Nowe czasopisma w Polsce

174. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Obiektywizm poznania ludzkiego w nauce Arystotelesowo-Tomaszowej
Objectivite de la Connaissance Humaine dans l’Enseignement d’Aristote et de Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions
175. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Problem interpretacji sylogizmow hipotetycznych Boecjusza w systemach logiki nowoczesnej
Boethius’ Hypothetical Syllogisms in the Interpretation of Modern Systems of Logic

view |  rights & permissions
176. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Metody wspołczesnej metafizyki (cz. I)
Methods Of Modern Metaphysics (Part I)

view |  rights & permissions
177. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Hannibal Rosseli jako przedstawiciel hermetyzmu filozoficznego w Polsce
Hannibal Rosseli Representant de l’Hermetisme Philosophique en Pologne

view |  rights & permissions
178. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Bohdan Bejze Bohdan Bejze
W sprawie badań nad filozofią Boga. Ankieta
W sprawie badań nad filozofią Boga. Ankieta

179. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Franciszek Tokarz Franciszek Tokarz
W kwestii „teistycznych” i „ateistycznych" systemow indyjskich
W kwestii „teistycznych” i „ateistycznych** systemow indyjskich

180. Roczniki Filozoficzne: Volume > 15 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
O właściwe rozumienie filozofii Proklosa
For the Proper Understanding of Proclos’ Philosophy

view |  rights & permissions