Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 141-160 of 317 documents

0.007 sec

141. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Jorge Conesa Sevilla Jätkuva loomingu valdkond: George Herbert Mead’i semiootika ja selle tulemid biosemiootikas, semiootilise maatriksi teoorias ja ökoloogilises eetikas. Kokkuvõte
142. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Peeter Torop Semiosfäär ja/kui kultuurisemiootika uurimisobjekt. Kokkuvõte
143. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Alexander V. Kozin Üleminek ingliga. Kokkuvõte
144. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Luule Epner Rahvusliku identiteedi uuestimääratlemisest klassikamängude kaudu. Kokkuvõte
145. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Janelle Reinelt Rahvuslikud märgid: eesti identiteet etenduses. Kokkuvõte
146. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos ja aeg. Kokkuvõte
147. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Олег Борисович Заславский Väike inimene mitte-eukleidilises maailmas: kunstilisest ruumist Tom Stoppard’i filmis ja näidendis “Rosencrantz ja Guildenstern on surnud”. Kokkuvõte
148. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Ester Võsu, Alo Joosepson Rahvuslike identiteetide lavastamine kaasaegses eesti teatris ja filmis. Kokkuvõte
149. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Dinda L. Gorlée Vihjed ja oletused: semio-loogikalise argumentatsiooni õiguslikud vormid. Kokkuvõte
150. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Daniele Monticelli Globaalsuselt partsiaalsusele: Semiootilised vastupanupraktikad sõja diskursusele. Kokkuvõte
151. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Anneli Saro Von Krahli teater eesti kultuuripärandit ümber mängimas. Kokkuvõte
152. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Guido Ipsen Keskkonnast kultuurini: Pidevuse tahud. Kokkuvõte
153. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
João Queiroz, Floyd Merrell Semioos ja pragmatism: Tähenduse dünaamilise mõiste suunas. Kokkuvõte
154. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Han-liang Chang Õnnetuse semiootika: Alternatiiv ‘globaalsemiootikale’? Kokkuvõte
155. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Jaan Valsiner Üksilduse semiootiline kujunemine: internalisatsiooni ja eksternalisatsiooni protsessid. Kokkuvõte
156. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Sungdo Kim Looduskatastroofi semiootika tsunamijärgses maailmas: teoreetiline raamistik. Kokkuvõte
157. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Louis Armand Materiaalsusest süsteemiks. Kokkuvõte
158. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Andres Luure Mõistmise duaalsus ja duaalsuse mõistmine semiootikas. Kokkuvõte
159. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Göran Sonesson Tähenduse tähendus bioloogias ja kognitiivteadustes: semiootiline rekonstruktsioon. Kokkuvõte
160. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Олег Борисович Заславский Struktuursed paradoksid vene kirjanduses ja pseudokatkestatud teksti poeetika. Kokkuvõte