Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 121-140 of 317 documents

0.048 sec

121. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Andreas Weber Mimees ja metafoor: Biosemiootiline tähendusloome Cassireril ja Uexküllil. Kokkuvõte
122. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Anton Markoš Uudsuseotsing: Kauffmani biosfäär ja Lotmani semiosfäär. Kokkuvõte
123. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jesper Hoffmeyer Uexkülli ‘plaanipärasus’. Kokkuvõte
124. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Han-liang Chang Semiootik või hermeneutik?: Jakob von Uexküll, taas. Kokkuvõte
125. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jakob von Uexküll, Thure von Uexküll Igavene küsimus: Bioloogilised variatsioonid ühele Platoni dialoogile. Kokkuvõte
126. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Leonid Tchertov Pertseptograafiline kood visuaalkultuuris. Kokkuvõte
127. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Richard L. Lanigan Maurice Merleau-Ponty ja Michel Foucault’ semiootiline fenomenoloogia. Kokkuvõte
128. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Linnar Priimägi Kultuuri autokatalüütilise päritolu problem Juri Lotmani kultuurifilosoofias. Kokkuvõte
129. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Juri Lotman Semiosfäärist. Kokkuvõte
130. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Kalevi Kull Semiosfäär ja kahetine ökoloogia: Kommunikatsiooniparadoksid. Kokkuvõte
131. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Jorge Conesa Sevilla Jätkuva loomingu valdkond: George Herbert Mead’i semiootika ja selle tulemid biosemiootikas, semiootilise maatriksi teoorias ja ökoloogilises eetikas. Kokkuvõte
132. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Peeter Torop Semiosfäär ja/kui kultuurisemiootika uurimisobjekt. Kokkuvõte
133. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Alexander V. Kozin Üleminek ingliga. Kokkuvõte
134. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Luule Epner Rahvusliku identiteedi uuestimääratlemisest klassikamängude kaudu. Kokkuvõte
135. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Janelle Reinelt Rahvuslikud märgid: eesti identiteet etenduses. Kokkuvõte
136. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos ja aeg. Kokkuvõte
137. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Олег Борисович Заславский Väike inimene mitte-eukleidilises maailmas: kunstilisest ruumist Tom Stoppard’i filmis ja näidendis “Rosencrantz ja Guildenstern on surnud”. Kokkuvõte
138. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Ester Võsu, Alo Joosepson Rahvuslike identiteetide lavastamine kaasaegses eesti teatris ja filmis. Kokkuvõte
139. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Dinda L. Gorlée Vihjed ja oletused: semio-loogikalise argumentatsiooni õiguslikud vormid. Kokkuvõte
140. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 2
Daniele Monticelli Globaalsuselt partsiaalsusele: Semiootilised vastupanupraktikad sõja diskursusele. Kokkuvõte