Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 121-140 of 1935 documents

Show/Hide alternate language

0.244 sec

121. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej
Contemporary Interpretation of the Quantum Mechanics

view |  rights & permissions
122. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastykow polskich
Rapport Entre Philosophie de la Nature et Métaphysique dans la Conception des Néo-Scolastiques Polonais Contemporains

view |  rights & permissions
123. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Zagadnienie indywiduów w fizyce współczesnej
Individuals in Contemporary Physics

view |  rights & permissions
124. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Henryk Nowik Henryk Nowik
Teoria układow biologicznych
The Theory of Biological Systems

view |  rights & permissions
125. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska Maria Grzywak-Kaczyńska
J. Piageta zarys teorii inteligencji
Piaget’s Interpretation of Intelligence

view |  rights & permissions
126. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Współczesne prądy i kierunki w psychologii rozwojowej oraz pedagogicznej
Trends in Contemporary Developmental and Educational Psychology

view |  rights & permissions
127. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Teoria lokalizacji mózgowej Jędrzeja Śniadeckiego
Jędrzej Śniadeckim Theory of Brain Localization

view |  rights & permissions
128. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

129. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii

130. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

131. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera
The Process of Thought in St. Thomas Aquinas and in Heidegger’s Existentialism

view |  rights & permissions
132. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych
Syncretism in the Linguistic Consciousness of Deaf Children

view |  rights & permissions
133. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Jakuboioski Jerzy Jakuboioski
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL

134. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Ryszard Żerański Zdzisław Chlewiński
Pojęcie przyczynowości fizycznej w aspekcie genetycznym: Badania eksperymentalne dzieci w wieku 7—12 lat
The Idea of Causality in Its Genetic Aspect

view |  rights & permissions
135. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
Kilka uwag o definicji analogii
Kilka uwag o definicji analogii

136. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Uwagi o sytuacji we wspołczesnej teologii naturalnej
Remarks on the Situation in Contemporary Natural Theology

view |  rights & permissions
137. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Krescenty Dudak Krescenty Dudak
Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą?
Is Henry of Ghent Essentialist?

view |  rights & permissions
138. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce
Modern Essentialising Tendencies in Neoscholasticism

view |  rights & permissions
139. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Czesław Wojtkiewicz Czesław Wojtkiewicz
O tak zwanych „definicjach” w metafizyce scholastycznej
On So-Called „Definitions” in Scholastic Metaphysics

view |  rights & permissions
140. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Władysław Augustyn Władysław Augustyn
Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a
Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a