Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 101-120 of 583 documents

0.015 sec

101. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Andreas Schönle Juri Lotman ja Cultural Studies: vastastikuse rikastamise võimalused. Kokkuvõte
102. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mihhail Lotman Atomistlik ja holistlik semiootika. Kokkuvõte
103. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Sadeq Rahimi Kas kultuuriloogika on asjakohane mõiste? Semiootiline lähenemine kultuuri ja loogika uurimisele. Kokkuvõte
104. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marcello Barbieri Orgaanilised koodid: metafoorid või tõelused? Kokkuvõte
105. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Прагматический подход к межкультурной этике: Основные черты развития коммуникации между национальными группами. Резюме
106. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Veider, väga veider, nagu unenäos: piirid ja tõlked filmis “Strogij Junosha” (“Range noormees”). Kokkuvõte
107. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Pragmaatilisi lähenemisi kultuuridevahelisele eetikale: Rahvusgruppide vahelise kommunikatsiooni edendamise põhijooni. Kokkuvõte
108. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Augusto Ponzio Моделирование, диалог, глобальность: биосемиотика и семиотика самости. 1. Семиозис, моделирование, диалогизм. Резюме
109. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Torkild Thellefsen, Christian Jantzen Чем являются отношения: изучение концептуальных связей, сдвиг значения и профилирование знания. Резюме
110. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Jelena Grigorjeva Лотман о мимесисе. Резюме
111. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Torkild Thellefsen, Christian Jantzen Mis on suhted: kontseptuaalsete suhete uuring, tähenduse nihe ja teadmise profileering. Kokkuvõte
112. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Dalia Satkauskytė “Poeetide rahva” müüt ja massikirjanduse fenomen Leedus. Kokkuvõte
113. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Loreta Mačianskaitė Семиотика вины (на основе анализа двух текстов литовской литературы). Резюме
114. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Marcin Brocki Kultuurisemiootika ja uus poola etnoloogia. Kokkuvõte
115. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Странный, очень странный, как во сне: границы и переводы в фильме “Строгий юноша”. Резюме
116. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Dalia Satkauskytė Миф народа поэтов и феномен массовой поэзии в Литве. Резюме
117. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Morten Tønnessen Omailma eetika. Kokkuvõte
118. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Augusto Ponzio Modelleerimine, dialoog, globaalsus: biosemiootika ja enesesemiootika. 1. Semioos, modelleerimine, dialogism. Kokkuvõte
119. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Han-liang Chang Kas keel on esmane modelleeriv süsteem? Juri Lotmani mõistest ‘semiosfäär’. Kokkuvõte
120. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Susan Petrilli Моделирование, диалог, глобальность: биосемиотика и семиотика самости. 2. Биосемиотика, семиотика самости и семиоэтика. Резюме