Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 101-114 of 114 documents

0.16 sec

101. Forum Philosophicum: Volume > 23 > Issue: 1
Jakub Pruś Trzy wersje epistemicznej teorii prawdy: Dummett, Putnam, Wright
102. Forum Philosophicum: Volume > 23 > Issue: 1
Andrzej Wierciński Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki
103. Forum Philosophicum: Volume > 23 > Issue: 2
Józef Bremer Besong Brian, and Fuqua Jonathan, eds. Faith and Reason: Philosophers Explain their Turn to Catholicism
104. Forum Philosophicum: Volume > 23 > Issue: 2
Andrzej Wierciński Małgorzata Hołda. Paul Ricoeur’s Concept of Subjectivity and the Postmodern Claim of the Death of the Subject
105. Forum Philosophicum: Volume > 23 > Issue: 2
Jakub Pruś Piotr Warzoszczak. Fikcjonalizm modalny [Modal Fictionalism]
106. Forum Philosophicum: Volume > 24 > Issue: 1
Piotr Ufnal Brian Besong. An Introduction to Ethics. A Natural Law Approach
107. Forum Philosophicum: Volume > 24 > Issue: 1
Emanuele Antonelli Mark R. Anspach. Vengeance in Reverse. The Tangled Loops in Violence, Myth, and Madness
108. Forum Philosophicum: Volume > 24 > Issue: 2
Lucas E. Misseri Anna Bugajska. Engineering Youth: The Evantropian Project in Young Adult Dystopias
109. Forum Philosophicum: Volume > 24 > Issue: 2
Jakub Pruś Józef Bremer. Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania w filozofii, mechanice, muzyce i architekturze
110. Forum Philosophicum: Volume > 25 > Issue: 1
Brian Besong Graham James McAleer. Erich Przywara and Postmodern Natural Law: A History of the Metaphysics of Morals
111. Forum Philosophicum: Volume > 25 > Issue: 1
Anja Weiberg Ilse Somavilla, Carl Humphries, Bożena Sieradzka-Baziur, eds. Wittgensteins Denkbewegungen (Tagebücher 1930–1932/1936–1937) aus interdisziplinärer Sicht. Wittgenstein’s Denkbewegungen (diaries 1930–1932/1936–1937): Interdisciplinary Perspectives
112. Forum Philosophicum: Volume > 25 > Issue: 1
Philemon Ayibo Kazimierz M. Wolsza, ed. Stanisław Kamiński. The Polish Christian Philosophy in the 20th Century
113. Forum Philosophicum: Volume > 25 > Issue: 2
Mark K. Spencer Jacek Woroniecki. The Polish Christian Philosophy in the 20th Century
114. Forum Philosophicum: Volume > 25 > Issue: 2
Francisco E. Plaza Mieczysław Gogacz. The Polish Christian Philosophy in the 20th Century