Displaying: 101-120 of 317 documents

0.042 sec

101. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Tiiu Jaago 1940. aastate kriitilised sündmused eesti elulugudes. Kokkuvõte
102. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Piret Koosa, Art Leete Etnograaf kui kaupmees: metafooridest komi välitööpäevikutes. Kokkuvõte
103. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Floyd Merrell Pluralistliku ja suhestusliku semioosi mõiste suunas. Kokkuvõte
104. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Anti Randviir Ruumilisusest Tartu–Moskva kultuurisemiootikas: Semiootiline subjekt. Kokkuvõte
105. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Janice Deledalle-Rhodes C. S. Peirce’i tähtsus sotsiosemiootika jaoks
106. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Timo Maran Ökosemiootika metodoloogia sünteesi poole: loodusteksti mõiste. Kokkuvõte
107. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Jelena Grigorjeva Ruum-aeg: Mütoloogiline geomeetria. Kokkuvõte
108. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Thomas J. Bruneau Aeg, muutus ja sotsiokultuuriline kommunikatsioon: kroneemiline lähenemine. Kokkuvõte
109. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Andreas Ventsel “Meie” kategooria konstrueerimine: nõukogude poliitiline retoorika Eestis juunist 1940 kuni juulini 1941. Kokkuvõte
110. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
David Herman Etnolingvistika ja sotsiaalne taju: Keeleline eelarvamus kui hermeneutiline patoloogia. Kokkuvõte
111. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Jaan Valsiner Semiootiline eneseregulatsioon: kuidas dünaamilised märgihierarhiad piiravad teadvusekulgu. Kokkuvõte
112. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Heta Pyrhönen Kuidas armastust elus hoida: Roland Barthes, George du Maurier ja Gilles Deleuze. Kokkuvõte
113. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Tuuli Raudla Vico ja Lotman: Poeetiline tähendusloome ja primaarne modelleerimine. Kokkuvõte
114. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Sirkka Knuuttila Taaskord ‘reaalsusefektist’: Barthes ja afektiivne kujund. Kokkuvõte
115. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Anne Sivuoja-Gunaratnam Neutraalsele hääle andmine Richard Wagneri Parcifali Nähtamatus Kooris. Kokkuvõte
116. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Vyacheslav V. Ivanov Kahekümnenda sajandi semiootika. Kokkuvõte
117. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Michael Sheringham Olevikku kirjutades: ülestähendamine Barthes’i Collège de France’i loengutes. Kokkuvõte
118. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Harri Veivo Barthes’i positiivne autoriteooria. Kokkuvõte
119. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Peeter Selg, Andreas Ventsel Semiootilise hegemooniateooria poole: nimetamine kui hegemooniline operatsioon Lotmanil ja Laclaul. Kokkuvõte
120. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Patrizia Calefato Müütidest ja moest: Barthes ja kultuuri-uuringud. Kokkuvõte