Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 11-20 of 29 documents

Show/Hide alternate language

0.078 sec

11. Forum Philosophicum: Volume > 6
Informacje dla Autorów / Information for Authors
12. Forum Philosophicum: Volume > 7
Informacje dla Autorów / Information for Authors
13. Forum Philosophicum: Volume > 7
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum - Informacja ogólna
14. Forum Philosophicum: Volume > 8
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie - Informacja ogólna
15. Forum Philosophicum: Volume > 8
Informacje dla Autorów / Information for Authors
16. Forum Philosophicum: Volume > 9
Informacje dla Autorów / Information for Authors
17. Forum Philosophicum: Volume > 9
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie - Informacja ogólna
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 10 > Issue: 4
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej profesorow wyższych zakładow teologicznych w Polsce
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej profesorow wyższych zakładow teologicznych w Polsce

19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
5th International Whitehead Conference (V Międzynarodowa Konferencja Whiteheadowska). Korea, Seul, 24-28 maja 2004 roku
5th International Whitehead Conference (V Międzynarodowa Konferencja Whiteheadowska). Korea, Seul, 24-28 maja 2004 roku

20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Gabriela Besler Gabriela Besler
Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, „Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas”. Leusden–Utrecht (Holandia), 15-17 grudnia 2005 roku
Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas. Leusden/Utrecht (Netherlands), December 15-17, 2005