Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 38 documents

0.016 sec

1. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Głaz SJ Religious Experience according to Antoine Vergote
2. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic
3. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Jesuit Philosophy of the State in Poland, 1564-1668
4. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciscus Bargieł SJ Tomasz Młodzianowski SJ (1622-1686) - wybitny przedstawiciel filozofii suarezjańskiej w Polsce XVII wieku
5. Forum Philosophicum: Volume > 10
Stanisław Ziemiański Coming to Be
6. Forum Philosophicum: Volume > 10
Franciszek Bargieł Filozofia spoieczna Eliasza Downarowicza SJ (1625-1689)
7. Forum Philosophicum: Volume > 10
Romanas Plečkaitis Historia filozofii na Litwie (I)
8. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Movement immobilised
9. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 2
Reviewers of Articles Published in 2012
10. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 2
Reviewers of Articles Published in 2014
11. Forum Philosophicum: Volume > 2
Piotr Aszyk SJ Some Aspects of Proportionalism
12. Forum Philosophicum: Volume > 2
Forum Philosophicum, t. 1, 1996 (Contents / Treść)
13. Forum Philosophicum: Volume > 2
Harold M. Stahmer Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) & Mikhail Bakhtin (1895-1975): Speech, The Spirit, and Social Change
14. Forum Philosophicum: Volume > 2
Bogdan Lisiak SJ Notion of Truth in Adventures of Ideas of Alfred North Whitehead
15. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 2
Abbreviations Used in Current Issue
16. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 2
Reviewers of Articles Submitted for 2016 Issues of Forum Philosophicum
17. Forum Philosophicum: Volume > 3
Forum Philosophicum, t. 1, 1996; t. 2, 1997 (Contents / Tresc)
18. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Locke and Newman on Paradigm of Rationality
19. Forum Philosophicum: Volume > 5
Książki wydane przez Wydział Filozoficzny Ignatianum w Krakowie / Books Published by the Faculty of Philosophy Ignatianum in Cracow
20. Forum Philosophicum: Volume > 6
Publikacje Wydane Przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną Ignatianum W Krakowie