Search narrowed by:
Displaying: 1-20 of 318 documents

0.011 sec

1. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Cobley Narratiivsete žanrite analüüs. Kokkuvõte
Bookmark and Share
2. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marina Grishakova Metafoor ja narratiiv. Kokkuvõte
Bookmark and Share
3. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Bouissac Märkidest. meemidest ja mikroelektromehhaanilistest süsteemidest: evolutsioonilise ökosemiootika suunas. Kokkuvüte
Bookmark and Share
4. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Rodney J. Clarke Sotsiosemiootiline panus tegevuspraktika süsteemsesse semiootilisse analüüsi. Kokkuvõte
Bookmark and Share
5. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Han-liang Chang Loomade nimetamine Hiina kirjas. Kokkuvõte
Bookmark and Share
6. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Elin Sütiste Tõlkides seitsetteist silpi. Kokkuvõte
Bookmark and Share
7. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Eero Tarasti Looduse metafoorid ja organitsism muusika epistemoloogias: "biosemiootiline" sissejuhatus Jean Sibeliuse sümfoonilise mõtte analüüsi. Kokkuvõte
Bookmark and Share
8. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marlen Tonnessen Uexkülli bio-ontoloogia piirjooni. Kokkuvõte
Bookmark and Share
9. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Floyd Merrell Lotmani semiosfäär, Peirce'i kategooriad ja kultuuri eluvormid. Kokkuvõte
Bookmark and Share
10. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Kalevi Kull Märge bioretoorika kohta. Kokkuvõte
Bookmark and Share
11. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Mihhail Lotman Kultuurisemiootika ja hirmu fenomenoloogia. Kokkuvõte
Bookmark and Share
12. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Ivan Mladenov Piiritu semioosis ja heteroglossia (C. S. Peirce ja M. M. Bahtin). Kokkuvõte
Bookmark and Share
13. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Larissa Naiditch Arvsõnade semantilistest omadustest ja arvsõnade kasutamisest teatud tekstides. Kokkuviõte
Bookmark and Share
14. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Irene Machado Projektsioonid: kultuurisemiootika Brasiilias. Kokkuvõte
Bookmark and Share
15. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Donald Favareau Teispool oma ja võõrast: intersubjektiivsuse neurosemiootiline ilmumine. Kokkuvõte
Bookmark and Share
16. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Vefa Karatary, Yağmur Denizhan “Akna” evolutsioon. Kokkuvõte
Bookmark and Share
17. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Tractatus Hoffmeyerensis: Biosemiootika väljendatuna 22 alushüpoteesi kaudu. Kokkuvõte
Bookmark and Share
18. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Andres Luure Elu mõistmise poole: transsemiootilised analoogiad. Kokkuvõte
Bookmark and Share
19. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Peter Harries-Jones Kui seosed muutuvad siduvateks: Batesoni interaktiivse vaate olulisusest biosemiootikale. Kokkuvõte
Bookmark and Share
20. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Claus Emmeche Kana ja Orpheuse muna: tähenduse funktsioonist ja funktsiooni tähendusest. Kokkuvõte
Bookmark and Share