Search narrowed by:
Displaying: 1-20 of 318 documents

0.016 sec

1. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 1/2
Marina Tarlinskaja Rutm ja tahendus: “rutmilised korvalekalded” kui kursiiv. Kokkuvõte
Bookmark and Share
2. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 1/2
Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman Heksameetri derivaadid eesti luules. Kokkuvõte
Bookmark and Share
3. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 1/2
Vadim Semenov Meetrilise dualismi funktsioonidest Marina Tsvetajeva värsis 1922. a luuletuse “Jäljendamatult valetab elu” näitel. Kokkuvõte
Bookmark and Share
4. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Katalin Kroó Kirjanduslike intertekstide kultuuriline vahendav dunaamika: generatiivse ja transformatiivse dunaamika probleemist. Kokkuvõte
Bookmark and Share
5. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Harri Veivo Linn kui vahendav võte ja sumbol 1960ndate aastate soome luules. Kokkuvõte
Bookmark and Share
6. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Ekaterina Velmezova Humanitaarteaduste ajaloo peegeldumine K. Vaginovi romaanides. Kokkuvõte
Bookmark and Share
7. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Tomi Huttunen Kultuuri autogeneesi semiootilisest kirjeldamisest. Kokkuvõte
Bookmark and Share
8. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Aare Pilv Teese poieetilisest metonüümsuspõhimõttest. Kokkuvõte
Bookmark and Share
9. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Peeter Torop Vahendussemiootika. Kokkuvõte
Bookmark and Share
10. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Winfried Nöth Tõlkimine ja semiootiline vahendamine. Kokkuvõte
Bookmark and Share
11. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Ritva Hartama-Heinonen Uus pilguheit tõlke-semiootilis-teoreetilistele järelkajadele. Kokkuvõte
Bookmark and Share
12. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Anneli Mihkelev Kujutluspilt naabritest: läti ja leedu kirjandus Eestis. Kokkuvõte
Bookmark and Share
13. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Dinda Gorlée Goethe kommentaarid tõlkimise kohta. Kokkuvõte
Bookmark and Share
14. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Maria-Kristiina Lotman Ekviprosoodiline luuletõlge. Kokkuvõte
Bookmark and Share
15. Sign Systems Studies: Volume > 40 > Issue: 3/4
Terje Loogus Otsustuskonfliktid kultuuridevahelises tõlkimises. Kokkuvõte
Bookmark and Share
16. Sign Systems Studies: Volume > 41 > Issue: 1
Roger Parent, Stanley Varnhagen Semiootikal põhineva kultuuridevahelise õppe kvalitatiivne hindamine. Kokkuvõte
Bookmark and Share
17. Sign Systems Studies: Volume > 41 > Issue: 1
Małgorzata Haładewicz-Grzelak, Joanna Lubos-Kozieł Piirimehhanismid 19. sajandi teise poole ning 20. sajandi alguse Sileesia katoliiklikus perioodikas avaldatud reklaamides. Kokkuvõte
Bookmark and Share
18. Sign Systems Studies: Volume > 41 > Issue: 1
Han-liang Chang Cassirer, Benveniste ja Peirce deiktikutest ja “asesõnalisest” kommunikatsioonist. Kokkuvõte
Bookmark and Share
19. Sign Systems Studies: Volume > 41 > Issue: 1
Susan Petrilli, Augusto Ponzio Modelleerimine, dialoogilisus ja funktsiooniring: biosemiootilisi ja filosoofilisi vaateid. Kokkuvõte
Bookmark and Share
20. Sign Systems Studies: Volume > 41 > Issue: 1
Donna E. West Deixis am phantasma kognitiivsed ja lingvistilised tugipunktid: Bühleri ja Peirce’i semiootika. Kokkuvõte
Bookmark and Share