Displaying: 1-10 of 32 documents

0.011 sec

1. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Mieczysław Michalik Mieczysław Michalik, Moralność i wojna (Morality and War)
2. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Józef Borgosz Józef Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły (Herbert Marcuse and the Philosophy of Third Force)
3. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leszek Nowak Leszek Nowak, U podstaw marksowskiej metodologii nauk (Foundations of the Marxian Methodology of Sciences)
4. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leon Koj Leon Koj, Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki (Semantics and Pragmatics. The Relation of Linguistics and Psychology to Semantics)
5. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Witold Marciszewski Theo Bungarten (ed.), Wissenschaftssprache, Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription
6. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Andrzej Maciej Kaniowski Helmut Gollwitzer, Was Its Religion? Fragen zwischen Theologie, Soziologie und Pedagogik
7. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Bohdan Urbankowski Lech Łukomski, Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene Wrońskim (The Father of Absolute Philosophy. A Book on Hoene Wrońiski)
8. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Melancholia (Melancholy)
9. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Bronisław Gołębiowski Janusz Kuczyński, Indywidualność i ojczyzna, Filozoficzna problematyka kwestii narodowej (Individuality and Motherland. Philosophical Problems of the National Question)
10. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Zdzisław Cackowski Główne pojęcie materializmu historycznego (Main Concepts of Historical Materialism)