Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 51-60 of 63 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
51. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jan Krokos Jan Krokos
Pytanie a poznanie w początkach filozofii
Frage und Erkenntnis in den Anfängen der Philosophie

view |  rights & permissions | cited by
52. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Majdański Stanisław Majdański
Między „ontologia˛”, „metafizyką” i „realizmem”: Szkic metafilozoficzny
Między „ontologia˛”, „metafizyką” i „realizmem”

view |  rights & permissions | cited by
53. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Robert Poczobut Robert Poczobut
Odmiany emergencji: w zastosowaniu do ontologii umysłu
Varieties of emergence

view |  rights & permissions | cited by
54. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Tadeusz Styczeń Tadeusz Styczeń
Odkryć wzniosłość codziennego życia
To discover the nobleness of everyday life

view |  rights & permissions | cited by
55. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Tadeusz Szubka Tadeusz Szubka
Poznanie i byt. Z epistemologii Wilfrida Sellarsa
Knowledge and being in the epistemology of Wilfrid Sellars

view |  rights & permissions | cited by
56. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Józef Turek Józef Turek
Metafilozofia Alberta Einsteina
Albert Einstein’s metaphilosophy

view |  rights & permissions | cited by
57. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jacek Wojtysiak Jacek Wojtysiak
Jak mówic´ o bycie?: Przyczynek do typologizacji metafizyk
How to speak about being?

view |  rights & permissions | cited by
58. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jacek Wojtysiak Jacek Wojtysiak
Z meta-krytyki metafilozofii Antoniego B. Stępnia
From Antoni B. Stępień’s meta-criticism of metaphilosophy

view |  rights & permissions | cited by
59. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Krzysztof Wójtowicz Krzysztof Wójtowicz
O uzasadnianiu w matematyce
On justification in mathematics

view |  rights & permissions | cited by
60. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Zofia Zdybicka Zofia Zdybicka
Problematyka Boga w myśli współczesnej
The problem of God in contemporary thought

view |  rights & permissions | cited by