>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 29
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 41-50 of 56 documents

Show/Hide alternate language

recenzje
41. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 2
Włodzimierz Dłubacz Włodzimierz Dłubacz
O koncepcji filozoficznego poznania Boga u ks. prof. Kazimierza Kłósaka
O koncepcji filozoficznego poznania Boga u ks. prof. Kazimierza Kłósaka

view |  rights & permissions | cited by
42. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 2
Tadeusz Biesaga Tadeusz Biesaga
„Angelicum” 56:1979 fasc. 2-3 ss, 408. Studia in honorem Caroli Wojtyła
,,Angelicum” 56:1979 fasc. 2-3 ss, 408. Studia in honorem Caroli Wojtyła

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
43. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Ludwik Borkowski Ludwik Borkowski
Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji
Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji

view |  rights & permissions | cited by
44. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Ludwik Borkowski Ludwik Borkowski
Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych
Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych

view |  rights & permissions | cited by
45. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Logika a inne dziedziny wiedzy
Logik und andere Wissensgebiete

view |  rights & permissions | cited by
46. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Logiki nieklasyczne i perspektywy ich zastosowań w filozofii
Nichtkiassisehe Logiken und die Perspektiven ihrer Anwendung in der Philosophie

view |  rights & permissions | cited by
47. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Urszula Zegleń Urszula Zegleń
Próba analizy formalnej fragmentu ontologii R. Ingardena. Analiza czystych jakości
Versuch der formalen Analyse eines Fragments der Ontologie R. Ingardens. Die analyse der reinen Qualitaten

view |  rights & permissions | cited by
48. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Anna Izabella Buczek Anna Izabella Buczek
Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych
Die Rolle der Analogie zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit in der Fragestellung der mathematischen Probleme

view |  rights & permissions | cited by
49. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Guido Küng, Anna I. Buczek Guido Küng
O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej
O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej

view |  rights & permissions | cited by
50. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Roman Darowski Roman Darowski
Poglądy filozoficzne Stanisława Jaworskiego SJ (1711 - 1779)
Conceptions philosophiques de Stanislas Jaworski SJ (1711 - 1779)

view |  rights & permissions | cited by