Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 41-50 of 63 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
41. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Uwagi o specyfice kultury polskiej na przestrzeni dziejów
Remarks on the specificity of Polish culture in history

view |  rights & permissions | cited by
42. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Arkadiusz Gut Arkadiusz Gut
O logice predykatów: Analiza logiczno-filozoficzna
On predicate logic

view |  rights & permissions | cited by
43. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Wartości epistemiczne: Aktualne kontrowersje w aksjologii nauki
Epistemic values

view |  rights & permissions | cited by
44. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
O analogicznym orzekaniu filozoficznych predykatów o Bogu
Über analoge Redeweise von Gott in philosophischer Sprache

view |  rights & permissions | cited by
45. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jacek Juliusz Jadacki Jacek Juliusz Jadacki
Kłopoty z prawdą
Troubles with the truth

view |  rights & permissions | cited by
46. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Epistemologia w dydaktyce fizyki Komisji Edukacji Narodowej
Epistemology in the teaching of physics by the Commission for National Education

view |  rights & permissions | cited by
47. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Introspekcja jako problem filozoficzny
Introspection as a philosophical problem

view |  rights & permissions | cited by
48. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Prawa nauk przyrodniczych a tezy logiki formalnej i metafizyki
Laws of natural sciences and propositions of formal logic and metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
49. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Henryk Kiereś Henryk Kiereś
Co się dzieje z estetyką?
What is happening to aesthetics?

view |  rights & permissions | cited by
50. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Leon Koj Leon Koj
Sposoby uprawiania filozofii
The ways of practising philosophy

view |  rights & permissions | cited by