Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 21-32 of 32 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
21. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Anna Kozanecka Anna Kozanecka
O denotacji zdań
On the Denotation of Propositions

view |  rights & permissions | cited by
22. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marek Lechniak Marek Lechniak
Wielowartościowość a pojęcia epistemiczne
Many Values and Epistemic Concepts

view |  rights & permissions | cited by
23. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marek Łagosz Marek Łagosz
Strzałka czasu a niektóre interpretacje mechaniki kwantowej
Time Arrow and Some Interpretations of Quantum Mechanics

view |  rights & permissions | cited by
24. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Ryszard Wójcicki Ryszard Wójcicki
Empiryczne sposoby uznawania zdań: (Na marginesie teorii Ajdukiewicza)
Empirical Modes of Accepting Propositions

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
25. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Czy sukcesy nauki są cudem? Studium filozoficzno-metodologiczne argumentacji z sukcesu nauki na rzecz realizmu naukowego
Are Successes Miracles of Science? A Philosophical-Methodological Study on the Argumentation from the Success of Science on Behalf of ScientificRealism

view |  rights & permissions | cited by
26. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marek Lechniak Marek Lechniak
8 Bridges between Formal and Mainstream Epistemology
8 Bridges between Formal and Mainstream Epistemology

view |  rights & permissions | cited by
27. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Roman Schmidt Roman Schmidt
Dwa wykłady. Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna. Przyczynek do zagadnienia stosunku między teorią bytu (przedmiotu) a logiką
Two Lectures. The Questions of the Point of Departure in Philosophy. Theories of the Relationship: Philosophical and Logical. A Contribution to the Question of the Relationship between the Theory of Being (Object) and Logic

view |  rights & permissions | cited by
28. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Antoni B. Stępień Antoni B. Stępień
Errata et corrigenda
Errata et corrigenda

view |  rights & permissions | cited by
29. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
The Blackwell Guide to Philosophical Logic
The Blackwell Guide to Philosophical Logic

view |  rights & permissions | cited by
30. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm
Epistemology. Cognition, Truth, Knowledge, Realism

view |  rights & permissions | cited by
dyskusje i sprawozdania
31. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Woleński Jan Woleński
Odpowiedź ks. Marcinowi Tkaczykowi
A Response to Rev. Marcin Tkaczyk

view |  rights & permissions | cited by
32. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Gabriela Besler Gabriela Besler
Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, „Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas”. Leusden–Utrecht (Holandia), 15-17 grudnia 2005 roku
Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas. Leusden/Utrecht (Netherlands), December 15-17, 2005

view |  rights & permissions | cited by