Cover of Forum Philosophicum
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 21-36 of 36 documents


21. Forum Philosophicum: Volume > 1
Aleksander Posacki SJ Esperienza tragica come iniziazione secondo Lev šestov (1866-1938)
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
22. Forum Philosophicum: Volume > 1
Aleksander Posacki SJ Doświadczenie tragiczne jako inicjacja według Lwa Szestowa (1866-1938)
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
23. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
24. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
25. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Z. Lichański Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
26. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Z. Lichański Rhetorics and Philosophy in Jesuits' Teaching. Assertiones rhetoricae, Poznan 1577
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
27. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek Jezuicka filozofia państwa w Polsce, 1564-1668
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
28. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Jesuit Philosophy of the State in Poland, 1564-1668
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
29. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciscus Bargieł SJ Thomas Młodzianowski SJ (1622-1686) - insignis Suarezianae philosophiae assecla in Polonia XVII saeculi
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
30. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciscus Bargieł SJ Tomasz Młodzianowski SJ (1622-1686) - wybitny przedstawiciel filozofii suarezjańskiej w Polsce XVII wieku
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
31. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Paul Siwek SJ (1893-1986), philosophe et psychologue
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
32. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Paweł Siwek SJ (1893-1986), filozof i psycholog
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
book reviews / recenzje
33. Forum Philosophicum: Volume > 1
Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga [Natural Theology. The Philosophical Approach to God]
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
34. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Filozofia w szkotack jezuickich w Polsce w XVI wieku [La philosophie dans les collèges des jésuites en Pologne au XVIᵉ siècle]
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
35. Forum Philosophicum: Volume > 1
Paweł Fudali SJ Filozofia i sztuka u Nietzschego [Nietzsche's Concept of Art and Philosophy]
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
36. Forum Philosophicum: Volume > 1
Informacja Dla Autorów
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share