>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 28
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 11-20 of 55 documents

Show/Hide alternate language

materiały z sympozjum
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Andrzej Trautman Andrzej Trautman
Einstein a geometryzacja fizyki
Einstein a geometryzacja fizyki

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Stanisław Szpikowski Stanisław Szpikowski
Idee relatywistyczne w mechanice kwantowej
Relativistic Ideas in Quantum Mechanics

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Jerzy Rayski Jerzy Rayski
Stosunek Einsteina do teorii kwantów
Stosunek Einsteina do teorii kwantów

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Dyskusje kosmologiczne Einstein-Lemaître
Cosmological Discussions between Einstein and Lemaître

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Mieczysław Subotowicz Mieczysław Subotowicz
Weryfikacja ogolnej teorii względności (OTW)
Verification on the General Theory of Relativity (GRT)

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Andrzej Staruszkiewicz Andrzej Staruszkiewicz
Co znaczą słowa Einsteina „Bóg jest pomysłowy, lecz nie złośliwy”
What do Einstein’s Words „God is Ingenious, but not Malicious” mean?

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Albert Einstein o roli filozofii w naukach fizykalnych
Albert Einstein’s Opinions on the Role of Philosophy in Physical Sciences

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Eugeniusz Olszewski Eugeniusz Olszewski
O społecznych i politycznych poglądach i działalności Alberta Einsteina
Einstein’s Social and Political Views and Activities

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy rożne
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Semantyczna koncepcja struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych
Approach to the Structure and Approisal of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Podstawy kwantowej paleohiofizyki
The Foundations of Quantum Paleobiophysics

view |  rights & permissions | cited by