>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 29
Filozofia Przyrody

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 11-20 of 56 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Maria Oleś Maria Oleś
Poziom akceptacji siebie u kobiet z rozpoznaną nerwicą a ich stosunek do otoczenia
The Level of Self-Acceptance in Women with Diagnosed Neurosis and Their Attitude toward Their Surrounding

view |  rights & permissions | cited by
recenzja
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Mathematical Psychology
Mathematical Psychology

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Images from "Ekspresja rysunkowa dzieci na temat pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce"
Images from "Ekspresja rysunkowa dzieci na temat pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce"

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Zagadnienia antropologiczne w aspekcie systemowo-filozoficznym
Anthropological problems in the system-informative aspect

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Waldemar Korczyński, Stanis·aw A. Wrona Waldemar Korczyński
Kilka uwag o przyczynowości
Some Remarks on the Causality

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce na przykładzie gazu doskonałego
The explicative function of model in physics as exemplified by the perfect gas

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Zarys biologii relatywistycznej
An outline of relativistic biology

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Zięba Stanisław Zięba
Mechanicystyczna koncepcja życia u Jacques’a Monoda
Conception Mécaniste de la Vie Chez Jacques Monod

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Kyć Stanisław Kyć
Adaptacja w budowie morfologicznej i anatomicznej liścia do rożnych intensywności światła i ich związek z właściwościami fotosyntetycznymi
Adaptation of Morphological and Anatomical Structure of the Leaf to Different Light Intensities and Their Relation to the Photosynthetic Properties

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Gerarda Jodkowska Gerarda Jodkowska
Wpływ pola geoelektrycznego na rytmy dobowe organizmow
The influence of geoelectric field on organisms’ diurnal rhythms

view |  rights & permissions | cited by