Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 11-20 of 68 documents

Show/Hide alternate language

artykuły ofiarowane księdzu profesorowi józefowi herbutowi
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Włodzimierz Galewicz Włodzimierz Galewicz
Pokusy i grzechy wiary pragmatycznej: Immanuel Kant o wewnętrznym kłamstwie
Temptations and Sins of Pragmatic Faith

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Jerzy Gałkowski Jerzy Gałkowski
Jacques’a Maritaina koncepcja federacyjna Europy (szkic problemu)
Jacques Maritain’s Conception of Federational Europe

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Arkadiusz Gut Arkadiusz Gut
Myśl Gottloba Fregego w świetle badań prowadzonych w filozofii współczesnej
The Thought of Gottlob Frege in the Light of Inquiries Conducted in Contemporary Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Piotr Gutowski Piotr Gutowski
Charlesa S. Peirce’a krytyka epistemologii kartezjańskiej: U źródeł filozofii współczesnej
Charles S. Peirce’s Critique of Cartesian Epistemology

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Teologiczna i światopoglądowa relewantność filozofii przyrody
Theological and Worldview Relevancy of the Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Jacek Juliusz Jadacki Jacek Juliusz Jadacki
O poglądach Floriana Bochwica. Rozdział z dziejów myśli polskiej
On the Views of Florian Bochwic (a Chapter from the history of Polish Thought)

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Intuicja i spekulacja
Intuition and Speculation

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Paweł Kawalec Paweł Kawalec
Wyjaśnić to podać model przyczynowy
Explanation and Causal Models

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Robert Kublikowski Robert Kublikowski
Antyesencjalizm jako założenie antydefinicjonizmu Karla R. Poppera
Antiessentialism as the Presupposition of Karl R. Popper’s Antidefinitionism

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Agnieszka Lekka-Kowalik Agnieszka Lekka-Kowalik
Dlaczego nauka nie może być wolna od wartości
Why Science cannot be Value-free

view |  rights & permissions | cited by