Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 63 documents

Show/Hide alternate language

kategoria genezy w nauce i filozofii
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Piotr Gutowski Piotr Gutowski
O pojęciu genezy idei filozoficznych
On the Concept of the Genesis of Philosophical Ideas

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Marek Rosiak Marek Rosiak
Metafizyka genezy: Arystoteles i Whitehead
Metaphysics of Generation

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Dalia Marija Stanciene Dalia Marija Stanciene
Metaphysical Principles of Genesis
Metafizyczne zasady genezy

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Gintautas Vysniauskas Gintautas Vysniauskas
Potentiality as a Source of Becoming in Aristotelian Philosophy
Potencjalność jako ź ródło stawania się w filozofii Arystotelesa

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciach Księgi Pisma i Księgi Natury
The Problem of Genesis in the Mediaeval Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Wojciech Sady Wojciech Sady
Geneza teorii naukowych
The Genesis of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Geneza teorii naukowych: uaktualniona forma kontrowersji o pluralizm metodologii
The Genesis of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Jurate Morkuniene Jurate Morkuniene
Openness as a Social and Philosophical Task
Otwartość jako zadanie filozoficzne i społeczne

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Józef M. Życiński Józef M. Życiński
Metaphysical and Epistemplogical Presuppositions in Stephen Hawking’s Interpretation of the Creation of the Universe
Metafizyczne i epistemologiczne założenia w Stephena Hawkinga ujęciu kreacji wszechświata

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Józef Turek Józef Turek
Geneza idei Wszechświata dynamicznego
The Genesis of the Idea of the Dynamic Universe

view |  rights & permissions | cited by