Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 16 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
The Dynamics of Intellectual and Social Development in Down’s Disease: Results of Experimental Investigations
Dynamika Rozwoju Intelektualnego i Społecznego w Chorobie L. Downa

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera
The Process of Thought in St. Thomas Aquinas and in Heidegger’s Existentialism

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Współczesne prądy i kierunki w psychologii rozwojowej oraz pedagogicznej
Trends in Contemporary Developmental and Educational Psychology

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Teoria lokalizacji mózgowej Jędrzeja Śniadeckiego
Jędrzej Śniadeckim Theory of Brain Localization

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska Maria Grzywak-Kaczyńska
J. Piageta zarys teorii inteligencji
Piaget’s Interpretation of Intelligence

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Ryszard Żerański Zdzisław Chlewiński
Pojęcie przyczynowości fizycznej w aspekcie genetycznym: Badania eksperymentalne dzieci w wieku 7—12 lat
The Idea of Causality in Its Genetic Aspect

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych
Syncretism in the Linguistic Consciousness of Deaf Children

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Jakuboioski Jerzy Jakuboioski
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL

view |  rights & permissions | cited by