Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-16 of 16 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
The Dynamics of Intellectual and Social Development in Down’s Disease: Results of Experimental Investigations
view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera
view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Współczesne prądy i kierunki w psychologii rozwojowej oraz pedagogicznej
view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Teoria lokalizacji mózgowej Jędrzeja Śniadeckiego
view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska Maria Grzywak-Kaczyńska
J. Piageta zarys teorii inteligencji
view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Ryszard Żerański Zdzisław Chlewiński
Pojęcie przyczynowości fizycznej w aspekcie genetycznym: Badania eksperymentalne dzieci w wieku 7—12 lat
view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych
view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu
view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Jakuboioski Jerzy Jakuboioski
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL
view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii
view |  rights & permissions | cited by
recenzje
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
W. Prężyna W. Prężyna
Personnalite et vie religieuse chez l’adolescent. Etude de psychologie religieuse
view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Psychologia dziecka od uroczenia do wieku młodzieńczego pod redakcją Maurice Debesse’a
view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Rozwoj i wychowanie małego dziecka
view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Psychologia kliniczna
view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Stachyra Józef Stachyra
Zarys psychologii pracy
view |  rights & permissions | cited by