>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 25, Issue 3, 1977
Filozofia Przyrody

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-19 of 19 documents

Show/Hide alternate language

materiały z sympozjum: problematyka czasu
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Wprowadzenie
Wprowadzenie

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Stanisław Szpikowski Stanisław Szpikowski
Czas w mechanice kwantowej
Time in Qantum Mechanics

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Konrad Rudnicki Konrad Rudnicki
Wyznaczanie kosmicznych interwałów czasu
Determination of Cosmic Time Intervals

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Globalny czas w kosmologii relatywistycznej
Global Time in Relativistics Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Edmund Skarżyński Edmund Skarżyński
Zagadnienie nieskończoności czasu globalnego
In Infinity of Global Time

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Zdzisław Augustynek Zdzisław Augustynek
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w teorii względności
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w teorii względności

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Tadeusz Wojciechowski Tadeusz Wojciechowski
Czas istotnym elementem bytu zmiennego
Zeit als Wesensbestandteil des veräanderlichen Seins

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Czas a wieczność
Time and Eternity

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Sylwester Zalewski Sylwester Zalewski
lana Hinckfussa relacyjna teoria czasu
Ian Hinckfuss’ Relational Theory of Time

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Czas w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym
Physiological and Psychological Aspects of Time

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy rożne
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Związek przyczynowy w fizyce wspołczesnej a logika przyczynowości
The Relation of Cause and Effect and the Logic of Causality

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Jerzy Szelmeczka Jerzy Szelmeczka
O pewnych nierownościach w przestrzeni Lp z mieszanymi potęgami
Sur les certaines inégalités dans les espaces Lp avec les mixtes normes

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Piezoelektryczność związkow organicznych i kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej
Piezoelectricity of Organie Compounds and Qantum-Acoustical Basis of Biological Information

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Stanisław Zięba Stanisław Zięba
Dwie koncepcje powstawania i działania organizmu
Two Conceptions of the Origin and Functioning of the Organism

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Stanisław Wrona Stanisław Wrona
Uwagi o roli matematyki w poznaniu świata fizycznego
Some Remarks on the Role of Mathematics in the Cognition of Physical World

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania i recenzje
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Wpływ wibracji na organizm
Wpływ wibracji na organizm

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Zenon Obydziński Zenon Obydziński
Werner Carl Heisenberg
Werner Carl Heisenberg

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
The Structure of Scientific Theories
The Structure of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 25 > Issue: 3
Krystyna Szpanbruker Krystyna Szpanbruker
Księga przeznaczenia
Księga przeznaczenia

view |  rights & permissions | cited by