>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 29, Issue 1, 1981
Metafizyka, Logika, Historia Filozofii

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 14 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Ludwik Borkowski Ludwik Borkowski
Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji
Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Ludwik Borkowski Ludwik Borkowski
Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych
Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Logika a inne dziedziny wiedzy
Logik und andere Wissensgebiete

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Logiki nieklasyczne i perspektywy ich zastosowań w filozofii
Nichtkiassisehe Logiken und die Perspektiven ihrer Anwendung in der Philosophie

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Urszula Zegleń Urszula Zegleń
Próba analizy formalnej fragmentu ontologii R. Ingardena. Analiza czystych jakości
Versuch der formalen Analyse eines Fragments der Ontologie R. Ingardens. Die analyse der reinen Qualitaten

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Anna Izabella Buczek Anna Izabella Buczek
Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych
Die Rolle der Analogie zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit in der Fragestellung der mathematischen Probleme

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Guido Küng, Anna I. Buczek Guido Küng
O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej
O aktualnej sytuacji logiki nominalistycznej

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Roman Darowski Roman Darowski
Poglądy filozoficzne Stanisława Jaworskiego SJ (1711 - 1779)
Conceptions philosophiques de Stanislas Jaworski SJ (1711 - 1779)

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Niektóre problemy husserlowskiej teorii konstytucji przestrze
Einige Probleme der Husserlschen Theorie der Raumkonstitution

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 1
Wojciech Chudy Wojciech Chudy
Zagadnienie naoczności aktów poznawczych
Die Frage der Anschaulichkeit der Erkenntnisakte

view |  rights & permissions | cited by