Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 10 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Rodziny z chorym potomstwem
Families with Disturbed Offspring

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Jolanta Sosińska Jolanta Sosińska
Percepcja postaw rodzicielskich a struktura potrzeb u ełodych osob chorych na schizofrenię w porownaniu z ich zdrowymrodzeństwem
Perception of Parental Attitudes and Needs Structure in Young Persons Suffering fron Schizophrenia in Comparison with Normal Siblings

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Tomasz Tyra Tomasz Tyra
Teoretyczne i opisowe aspekty zaburzenia osobowości typu borderline
Theoretical and Descriptive Aspects of Borderline Personality Disorder

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Małgorzata Szewczyk Małgorzata Szewczyk
Struktura rodzin dzieci chorych na cukrzycę
The Structure of Families with Diabetic Children

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Halina Misiewicz Halina Misiewicz
Stosunki interpersonalne między rodzeństwem w rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
The Relations Between Siblings in Families with a Child Mentally Handicapped in Light Degree

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Grażyna Francuz Grażyna Francuz
Psychologiczna analiza relacji zachodzących w rodzinach zrekonstruowanych
Psychological Analysis of Relations Occuring in Step Families

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Miroslav Górczyński Miroslav Górczyński
Wpływ rekonstrukcji rodziny na obraz samego siebie u dzieci w wieku szkolnym
The Effects of Remarriage on School Children's Self-Concept

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Rodzinne uwarunkowania patologii społecznej
Family Background of Social Pathology

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Bogumiła Gaś, Roman Pomianowski, Barbara Wójcik Bogumiła Gaś
Systemowa terapia rodzinna w doświadczeniu zespołu lubelskiego
System Family Therapy

view |  rights & permissions | cited by
materiały
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 34 > Issue: 4
Bronisława Strojnowscy, Jerzy Strojnowscy Bronisława Strojnowscy
Międzynarodowy Kongres Terapii Rodzin
The International Congress for Family Therapy

view |  rights & permissions | cited by