Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 14 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Józef Życiński Józef Życiński
Humanizm tragiczny jako naste˛pstwo kulturowej śmierci Boga
The Humanism of Despair as a Result of the Death of God in Contemporary Culture

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Globalizm i religia
Globalism and Religion

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Piotr Moskal Piotr Moskal
Problem wartości różnych religii w świetle filozofii
The Problem of the Value of Various Religions in the Light of the Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Dariusz Oko Dariusz Oko
Doświadczenie religijne jako źródło wspólne wszystkim religiom: Koncepcja Bernarda Lonergana
Religious Experience as a Common Source of All Religions

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Magdalena Lasik Magdalena Lasik
Filozoficzne aspekty medytacji religijnej
The Paper Deals with the Problem of Religious Meditation

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Elżbieta Wolicka Elżbieta Wolicka
„Sens i smak Nieskoń czoności” − Henryka Elzenberga via negativa
„The Sense and Taste of Infinity” − Henryk Elzenberg’s via negativa

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Adam Drozdek Adam Drozdek
Hymn Kleantesa
Cleanthes’ Hymn

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Włodzimierz Dłubacz Włodzimierz Dłubacz
U z´ródeł filozofii: Od mitu do logosu
At the Sources of Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Dariusz Oko Dariusz Oko
Rola doświadczenia transcendentalnego w poznaniu filozoficznym
Rola doświadczenia transcendentalnego w poznaniu filozoficznym

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Sławomir Szczyrba Sławomir Szczyrba
Spór o normę moralności
Spór o normę moralności

view |  rights & permissions | cited by