Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 38 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Jerzy Breś Jerzy Breś
Wartości w perspektywie epistemologii ewolucyjnej Konrada Lorenza
Values in the Perspective of Konrad Lorenz’s Evolutionary Epistemology

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Anna Głąb Anna Głąb
Alvina Plantingi ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi
Alvin Plantinga’s Evolution Argument against Naturalism

abstract | view |  rights & permissions | cited by
In the article the proposition is put forward that naturalism connected with evolutionism is an attitude involved in many problems, and the rationality of the naturalist attitude is not credible. The proposition is proven on the basis of the evolution argument against the form of naturalism that assumes that evolution theories are true, which was formulated by Alvin Plantinga. In the article it is shown that the naturalist explanation of human cognitive mechanisms is selfrefuting. The naturalist claims that man’s cognitive system originated by way of evolutionary processes, and the aim of these processes is man’s survival, and not the truth of his beliefs; hence – on the basis of such reasoning – one may doubt if all beliefs are true, including the naturalist one. Hence in the article it is shown that the naturalist’s all beliefs, and among them the belief that ‘God does not exist’, cannot be credible. An indirect aim of the evolution argument against naturalism is also intellectual defense of credibility of the theist image of the world.The starting point of the article is presentation of the argument that half a century earlier was formulated by Clive Staples Lewis. Next the details of Plantinga’s argumentation and controversies connected with it are shown. In the final part of the article the relation between naturalism and theism is discussed. In conclusion it is stated that the naturalist attitude does not attain what is required, so that a naturalist could state that it is the way he thinks; and this is why he is not able to threaten Christian theism.
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Marcin Karas Marcin Karas
Ziemia jako część Wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu
The Earth as Part of the Universe in Saint Thomas Aquinas’ Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Uwagi o implikacji materialnej
Remarks about Material Implication

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Tomasz Kwarciński Tomasz Kwarciński
Możliwości czy dobra pierwotne?: Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości
Capabilities or Primary Goods?

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Teresa Obolevitch Teresa Obolevitch
Związek metafizyki i epistemologii w myśli W. S. Sołowjowa
The Connection between Metaphysics and Epistemology in V. S. Soloviov’s Thought

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Tadeusz Pabjan Tadeusz Pabjan
Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga
The Ontological Status of Time in the Philosophy of Henry Mehlberg

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Dariusz Sagan Dariusz Sagan
Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych
Teleological Explanation of Irreducible Complexity of the Biochemical Systems

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Mirosław Twardowski Mirosław Twardowski
Nielsa Bohra koncepcja życia
Niels Bohr’s Conception of Life

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Jacek Wojtysiak Jacek Wojtysiak
O zasadzie racji dostatecznej
On the Principle of Sufficient Reason

view |  rights & permissions | cited by
tłumaczenia
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Ted A. Warfield, Małgorzata Polanowska, Marcin Iwanicki Ted A. Warfield
Kompatybilizm i inkompatybilizm: wybrane argumenty
Kompatybilizm i inkompatybilizm

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Gabriela Besler Gabriela Besler
Gottlob Frege i problemy współczesnej filozofii
Gottlob Frege i problemy współczesnej filozofii

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Marek Lechniak Marek Lechniak
Possibility and Reality. Metaphysics and Logic
Possibility and Reality. Metaphysics and Logic

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Marek Lechniak Marek Lechniak
Pojęcie prawdy w języku naturalnym
Pojęcie prawdy w języku naturalnym

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Artur Pacewicz Artur Pacewicz
Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei
Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Dominik Stanny Dominik Stanny
Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
A New Introduction to Modal Logic
A New Introduction to Modal Logic

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Podstawy logiki modalnej
Podstawy logiki modalnej

view |  rights & permissions | cited by
dyskusje i sprawozdania
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Adam Grobler Adam Grobler
Jakiej filozofii uczniowie potrzebują?: Odpowiedź na krytykę Piotra Marciszuka projektu nowej podstawy programowej z filozofii
Jakiej filozofii uczniowie potrzebują?

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 1
Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody?: Punkty widzenia dyskutowane podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Szczecinie, 17 września 2004 roku oraz wypowiedzi zebrane po Zjeździe (Część 2).
Komu i po co potrzebna jest dziś filozofia przyrody?

view |  rights & permissions | cited by