Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 25 documents

Show/Hide alternate language

listy gratulacyjne i teksty okolicznościowe
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Wilk Stanisław Wilk
List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka
A Congratulation Letter from the Rev. Stanisław Wilk, Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Wielgus Stanisław Wielgus
Eximio Servo Almae Matris nostrae
Eximio Servo Almae Matris nostrae

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Stanisława Kiczuka logika świata realnego
Stanisław Kiczuk’s Logic of the Real World

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Publikacje prof. dra hab. Stanisław Kiczuka
A List of Prof. Stanisław Kiczuk’s Publications

view |  rights & permissions | cited by
artykuły dedykowane profesorowi stanisławowi kiczukowi
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Anna Brożek, Jacek J. Jadacki Anna Brożek
Intuicje modalne
Modal Intuitions

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Paweł Garbacz Paweł Garbacz
O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy: Studium przypadku
On the Conditions of the Formalisation of the Ontology of the State of Affairs

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
J. M. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej
J. M. Bocheński’s New Version of the Theory of a Religious Hypothesis

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Jeszcze raz o “początkach nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego”
Once again about the “Origins of Modern Christian Aristotelianism”

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka
Four Motives of Kant’s Idealism and their Criticism

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 1
Henryk Kiereś Henryk Kiereś
Realistyczna koncepcja sztuki
The Realistic Conception of Art

view |  rights & permissions | cited by