Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-10 of 38 documents


1. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jack Costello SJ John MacMurray's Personal Universe
view |  rights & permissions | cited by
2. Forum Philosophicum: Volume > 3
Artur Rybowicz SJ Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)
view |  rights & permissions | cited by
3. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ Sprawiedliwość w świetle etyki
view |  rights & permissions | cited by
4. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ, Józef Bremer SJ Gerechtigkeit Im Lichte Der Ethik
view |  rights & permissions | cited by
5. Forum Philosophicum: Volume > 3
Ks. Jerzy Koperek Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
view |  rights & permissions | cited by
6. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sac. Jerzy Koperek Il problema sociale delle trasformazioni moderne nel contesto della critica del capitalismo liberale dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa
view |  rights & permissions | cited by
7. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów
view |  rights & permissions | cited by
8. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Philosophische Folgen der orthodoxen Auslegung der Quantentheorie
view |  rights & permissions | cited by
9. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jerzy Machnacz Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia
view |  rights & permissions | cited by
10. Forum Philosophicum: Volume > 3
Einladung zum (selbständigen) Denken
view |  rights & permissions | cited by