Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 34 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Ks. Profesor Doktor Jozef Pastuszka: Kronika życia i działalności naukowej
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
rozprawy
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
O czynnikach rozwoju człowieka — dyskusyjnie
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Szkic rozwoju ważniejszych teorii psychofizjologicznych od starożytności do oświecenia
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Charakterystyka głownych wspołczesnych podejść do badań w zakresie psychologii myślenia
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska, Czesław Walesa Maria Grzywak-Kaczyńska
Wpływ uczenia na przyspieszenie rozwoju zdolności logicznych u dzieci
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Postawa religijna a cechy osobowości analizowanej w świetle danych 16-czynnikowego kwestionariusza R. B. Cattella
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Wartość diagnostyczna testu WISKAD-MMPI w zakresie nozologii psychiatryczn
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Problem rzetelności i trafności skali Psyche Cattell
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Czynniki wpływające na stosunek inwalidow do pracy
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowa koncepcja ruchu
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycz
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Ewolucyjny charakter seryjnych modeli wszechświata
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Lingwistyka matematyczna a filozofia
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Niektóre aspekty wyjaśniania
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Biofizyczne podstawy świadomości
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
sprawozdania
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Antoni Lićwinko Antoni Lićwinko
Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
recenzje
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Antoni Klein Antoni Klein
La notion de temps (equivalence avec l’espace)
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
rozprawy
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 2
Karol Wojtyła Karol Wojtyła
Problem doświadczenia w etyce
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Postęp gospodarczy a postęp moralny
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 2
Józef Majka Józef Majka
Koncepcja dobra wspolnego w tomistycznej filozofii społecznej
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share