Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 63 documents

Show/Hide alternate language

kategoria genezy w nauce i filozofii
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Piotr Gutowski Piotr Gutowski
O pojęciu genezy idei filozoficznych
On the Concept of the Genesis of Philosophical Ideas

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Marek Rosiak Marek Rosiak
Metafizyka genezy: Arystoteles i Whitehead
Metaphysics of Generation

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Dalia Marija Stanciene Dalia Marija Stanciene
Metaphysical Principles of Genesis
Metafizyczne zasady genezy

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Gintautas Vysniauskas Gintautas Vysniauskas
Potentiality as a Source of Becoming in Aristotelian Philosophy
Potencjalność jako ź ródło stawania się w filozofii Arystotelesa

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
Zagadnienie początku w filozofii średniowiecznej: geneza świata w ujęciach Księgi Pisma i Księgi Natury
The Problem of Genesis in the Mediaeval Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Wojciech Sady Wojciech Sady
Geneza teorii naukowych
The Genesis of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Geneza teorii naukowych: uaktualniona forma kontrowersji o pluralizm metodologii
The Genesis of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Jurate Morkuniene Jurate Morkuniene
Openness as a Social and Philosophical Task
Otwartość jako zadanie filozoficzne i społeczne

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Józef M. Życiński Józef M. Życiński
Metaphysical and Epistemplogical Presuppositions in Stephen Hawking’s Interpretation of the Creation of the Universe
Metafizyczne i epistemologiczne założenia w Stephena Hawkinga ujęciu kreacji wszechświata

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Józef Turek Józef Turek
Geneza idei Wszechświata dynamicznego
The Genesis of the Idea of the Dynamic Universe

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
O genezie informacji
On the Genesis of Information

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Zenon E. Roskal Zenon E. Roskal
Geneza nauki w głównych nurtach XX-wiecznej historii nauki
The Genesis of Science in the Main Trends 20th-century History of Science

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Marzena Dybkowska Marzena Dybkowska
Geneza rewolucji naukowej w geologii
Genesis of the Scientific Revolution in Geology

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Kazimierz Jodkowski Kazimierz Jodkowski
Rozpoznawanie genezy: istota sporu ewolucjonizm − kreacjonizm
Recognizing Genesis

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Marian Wnuk Marian Wnuk
Kategoria genezy w protobiologii: aspekt bioelektroniczny
The Category of Genesis in Protobiology

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Barbara Chyrowicz Barbara Chyrowicz
Początek życia ludzkiego: Czy ludzka zygota ma status osoby?
The Origin of Human Life

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Jerzy Dadaczyński Jerzy Dadaczyński
Koncepcja nieskośczoności w antycznej matematyce i filozofii
Die Konzeption der Unendlichkeit in der antiken Mathematik und Philosophie

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Jerzy Dadaczyński Jerzy Dadaczyński
Czy Gottlob Frege pierwszy zdefiniował liczby naturalne?
Hat Gottlob Frege als erster die natürlichen Zahlen definiert?

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Józef Życiński Józef Życiński
Humanizm tragiczny jako naste˛pstwo kulturowej śmierci Boga
The Humanism of Despair as a Result of the Death of God in Contemporary Culture

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 2
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Globalizm i religia
Globalism and Religion

view |  rights & permissions | cited by