Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 65 documents

Show/Hide alternate language

teksty okolicznościowe
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Tabula gratulatoria
Tabula gratulatoria

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
Jeden z dawnych mistrzów: Biogram naukowy prof. Edwarda I. Zieli􀄔skiego OFMConv
One of the Old Masters

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
Bibliografia prac prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv
Bibliography of the Works of Prof. Edward I. Zieliński OFM Conv

view |  rights & permissions | cited by
artykuły dedykowane prof. edwardowi i. zielińskiemu ofmconv
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Bogdan Dembiński Bogdan Dembiński
Relacja Jedno–wiele jako filozoficzny fundament metafizyki Proklosa
The Relation: One/Many as the Philsophical Foundation of Proclus's Metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Janina Gajda-Krynicka Janina Gajda-Krynicka
Logos: dyskurs czy dowód?: Postaci dialektyki platońskiej
Logos: Discourse or Reason

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Marek Gensler Marek Gensler
Antoni Andrzejowy – pierwszy szkotysta
Antinius Andreae - The First Scotist

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Józef Herbut Józef Herbut
O uzasadnieniach przekonań religijnych
O uzasadnieniach przekonań religijnych

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Belief is a mental state, its content being the statement of a certain state of affairs. With respect to the manner they arise, we divide beliefs into spontaneous and reflexive. When we take into consideration their bases, we speak about basic beliefs and beliefs derived from others. The terms “spontaneous belief” and “basic belief” have various meanings, but they are equivalent with regard to their range.Contemporary religious spontaneous and basic beliefs have various forms. In the Christian religion we speak, among other things, about numinous beliefs, as described by R. Otto, and A. Plantinga’s properly basic beliefs. According to Otto, numinous experiences (of that which is tremendum et fascinans) are a source of firm beliefs for man, i.e. he has had contacts with some objective manifestations of divinity. Plantinga (whose thinking belongs to a more “naturalistic” strain) writes about properly basic beliefs, such that arise spontaneously in man (if he is not depraved by sinful life) who remains under respective circumstances. Such beliefs are the grounds for theistic derivative beliefs. The arguments for the truthfulness of the beliefs of the first and second type bring forth a series of questions, and they are constantly discussed by philosophers of religion.
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Z dziejów dydaktyki logiki w szkołach Komisji Edukacji Narodowej: Claude Buffier SJ
On the History of the Didactics of Logic in the Schools of the Commission for National Education: Claude Buffier S.J.

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Joanna Judycka Joanna Judycka
Rogera Bacona krytyka średniowiecznych przekładów pism Arystotelesa
Roger Bacon's Critique of the Medieval Translations of Aristotle's Writings

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
El􀄪bieta Jung, Monika Michałowska El􀄪bieta Jung
Jak być sprawiedliwym?: Ryszarda Kilvingtona komentarz do Etyki Arystotelesa
How to be Righteous?

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Logika współczesna a matematyka i filozofia
Contemporary Logic Versus Mathematics and Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Monika A. Komsta Monika A. Komsta
Późnoantyczne próby obalenia determinizmu: Aleksander z Afrodyzji i Chalcydiusz
Late Ancient Attempts to Invalidate the Determinism

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Józef Lizun Józef Lizun
Elementy kosmologii światła u Bartłomieja z Bolonii
The Elements of the Cosmology of Light in Bartholomew of Bologna

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Mieczysław Markowski Mieczysław Markowski
Szkotyzm na tle paryskich kierunków filozoficznych i teologicznych przełomu XIII i XIV wieku
Scotism against the Background of Principal Philosophical and Theological Currents Present at Paris University at the Break of the 13th and 14th Centuries

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Piotr Moskal Piotr Moskal
Afektywne poznanie Boga
The Affective Knowledge of God

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Mikołaj Olszewski Mikołaj Olszewski
Wilhelm z Ware o ludzkich możliwościach poznania nieskończoności Boga
William of Ware on the Human Abilities to Know God’s Infinity

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Roland Prejs Roland Prejs
Z dziejów nauczania filozofii w polskiej prowincji kapucynów w XIX wieku
On the History of Teaching Philosophy in the Polish Capuchin Province in the 19th

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Paweł Sajdek Paweł Sajdek
Advaitavedānta – pogląd Maṇḍany
Advaitavedānta – the view of Maṇḍana

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Witold G. Salamon Witold G. Salamon
Chronologia, struktura i analiza kwestii Jan Dunsa Szkota o jednostkowieniu z Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu. 13
The Chronology, Structure and Analysis of John Duns Scotus’s Question On Individuation from the Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu. 13

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 56 > Issue: 2
Marcin Tkaczyk Marcin Tkaczyk
Temporalna interpretacja logiki modalnej
Temporal Interpretation of Modal Logic

view |  rights & permissions | cited by