Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 26 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Znaczenie introspekcyjne: metafizyczne aspekty semantyki
Introspective Meaning

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Paweł Garbacz Paweł Garbacz
Co to jest kryterium identyczności?
What is the Criterion of Identity?

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Ewa Grygierzec Ewa Grygierzec
Definicje w systemie ontologii Stanisława Leśniewskiego: Problem definicji twórczych
Definitions in Stanisław Les´niewski’s System of Ontology

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Ernest Januszewski Ernest Januszewski
Zagadnienie konstruowalności logik modalnych i relewantnych
The Problem of Possibility of Construction of Modal and Relevance Logics

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Paweł Kawalec Paweł Kawalec
Zagadnienia metodologiczne w bayesowskiej teorii konfirmacji
Methodology of Bayesian Confirmation Theory

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
O logice nieformalnej
On Informal Logic

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Ryszard Kleszcz Ryszard Kleszcz
O racjonalności i jej granicach
On Rationality and its Limits

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Leszek Koczanowicz Leszek Koczanowicz
Źródła solidarności: Czy etyka bezzałożeniowa jest irracjonalna?
The Sources of Solidarity

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Jacek Migasiński Jacek Migasiński
Rozumność i filozofia
Reasonability and Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Marek Pepliński Marek Pepliński
O cenności racjonalności w wierze religijnej
On how Precious Rationality is in Religious Cognition

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Andrzej Przyłębski Andrzej Przyłębski
Przeciwko irracjonalności filozofii: Henryka Rickerta polemika z filozofią życia
Against the Irrationality of Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Barry Smith Barry Smith
John Searle: Od aktów mowy do rzeczywistości społecznej
John Searle: From speech Acts to the Social Reality

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Jan Woleński Jan Woleński
Dwa racjonalizmy i irracjonalizm
Two Rationalisms and Irrationalism

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Bogusław Górka Bogusław Górka
Praxis jako kryterium prawdy w Ewangelii Jana (3, 19-21)
Praxis as a Criterion of the Truth in John’s Gospel (3, 19-21)

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Justyna Japola Justyna Japola
Tomizm analityczny
Analytical Thomism

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Marek Osmański Marek Osmański
Filon z Aleksandrii: wprowadzenie do badań
Philo of Alexandria – Introduction

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Thomas Aleksander Szlezák Thomas Aleksander Szlezák
Idea Dobra jako arche w Politei Platona
The Idea of the Good as Arche in Plato’s Politea

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Jurij Załoska Jurij Załoska
Filozofia rosyjska jako problem
Russian Philosophy as a Problem

view |  rights & permissions | cited by
tłumaczenia
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Aleksander Z Afrodyzji, Monika Komsta Aleksander Z Afrodyzji
O przeznaczeniu
On Destiny

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 1
Peter Van Inwagen, Paweł Garbacz Peter Van Inwagen
A jednak nie są trzeba bogami, lecz jednym Bogiem
And Yet They Are Not Three Gods But One God

view |  rights & permissions | cited by