Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 61 documents

Show/Hide alternate language

granice naturalizmu w kontekś cie nauk przyrodniczych
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Józef Życiński Józef Życiński
Naturalizm ontologiczny a rola superweniencji w ewolucji biologicznej
Ontological Naturalism and the Role of Supervenience in Biological Evolution

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Zagadka naturalizmu
The Puzzle of Naturalism

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Chrześcijań ski naturalizm
Christian Naturalism

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Józef Herbut Józef Herbut
O możliwości poznawania cudów dziś
On the Possibility of Recognition of Miracles Today

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Bogusław Wójcik Bogusław Wójcik
Superweniencja a naturalizm
Supervenience and Naturalism

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Kazimierz Jodkowski Kazimierz Jodkowski
Twarde jądro ewolucjonizmu
Evolution’s Hard Core

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Michał Tempczyk Michał Tempczyk
Niebezpieczny naturalizm Freemana Dysona
Freeman Dyson’s Dangerous Naturalism

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Zbigniew Liana Zbigniew Liana
Naturalistyczne próby obrony realizmu naukowego
Naturalistic Attempts to Defend Scientific Realism

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Roman Duda Roman Duda
Między duchem a materią pośredniczy matematyka
Between Spirit and Matter Intermediate Is Mathematics

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Urszula Żegleń Urszula Żegleń
Próba spojrzenia na przyczynowość w charakterystyce zdarzeń mentalnych: Czy teorię umysłu da się znaturalizować?
An Attempt to Look at Causality in the Characteristics of Mental Events

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Aldona Pobojewska Aldona Pobojewska
Czy naturalizm jest prawomocny?
Is Naturalism Legitimate?

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Agnieszka Lekka-Kowalik Agnieszka Lekka-Kowalik
Natura jako naturalna granica naturalizmu
Nature as a Natural Limit of Naturalism

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Piotr Bylica Piotr Bylica
Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w naukach przyrodniczych
Phillip E. Johnson’s Criticism of Naturalism in Natural Science

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Kontrowersyjność antynaturalizmu w racjonalizmie krytycznym
Antinaturalism Controversy in Critical Rationalism

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Zbigniew Król Zbigniew Król
O platonizmie w teorii mnogości
On Platonism in Set Theory

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Jerzy Dadaczyński Jerzy Dadaczyński
Matematyka XVIII wieku a Kanta filozofia matematyki
Die Mathematik des achtzehnten Jahrhunderts und die Kantsche Philosophie der Mathematik

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Jerzy Dadaczyński Jerzy Dadaczyński
Modele semantyczne w dziejach matematyki
Semantische Modelle in der Geschichte der Mathematik

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Jerzy Kaczmarek Jerzy Kaczmarek
Koncepcja réferéntiel w epistemologii Ferdinanda Gonsetha
La Conception de référentiel dans l’épistémologie de Ferdinand Gonseth

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 3
Jacek Łapiński Jacek Łapiński
Problem umiejscowienia prionów w obszarze pogranicza życia
The Problem of Prions’ Location in the Area of Borderland of Life

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 51 > Issue: 2
Zenon Grocholewski Zenon Grocholewski
Od autentycznego chrześcijań stwa ku autentycznemu humanizmowi: Perspektywa świętego Tomasza z Akwinu
Towards Authentic Humanism Starting from Authentic Christianity

view |  rights & permissions | cited by