Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 32 documents

Show/Hide alternate language

prace dedykowane profesorowi zygmuntowi hajdukowi sds
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Między filozofią przyrody a filozofią nauki: Zarys autobiogramu: studia, badania, dydaktyka, praca organizacyjna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Bibliografia prac prof. dra hab. Zygmunta Hajduka
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Dariusz Dąbek Dariusz Dąbek
Czynnik empiryczny w kosmologii Edwarda Artura Milne’a
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Michał Heller, Janusz Mączka Michał Heller
Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Kazimierz Jodkowski Kazimierz Jodkowski
Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Honorata Korpikiewicz Honorata Korpikiewicz
Kosmoekologia: człowiek w kosmicznym środowisku
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Tadeusz Kwiatkowski Tadeusz Kwiatkowski
W sprawie pojęcia logiki klasycznej
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Anna Latawiec Anna Latawiec
Świat wirtualny jako nowy przedmiot filozofii przyrody
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Anna Lemańska Anna Lemańska
Filozofia przyrody a filozofia Boga
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Julisław Łukomski Julisław Łukomski
Związek filozofii przyrody z naukami przyrodniczymi w ujęciu ks. Zygmunta Hajduka
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Alina Motycka Alina Motycka
Rozważania dotyczące statusu teorii naukowej
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Pleszczyński Jan Pleszczyński
Ewolucyjna teoria poznania a kognitywistyka
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Tomasz Rzepiński Tomasz Rzepiński
Formułowanie problemów badawczych w nauce a uteoretyzowanie danych doświadczenia
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Such Jan Such
Miejsce teorii względności w obszarze wiedzy ludzkiej
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marek Szydłowski, Jacek Golbiak Marek Szydłowski
Filozoficzny wybór między zasadą indyferentyzmu a zasadą szczególnego dostrojenia
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Michał Tempczyk Michał Tempczyk
Czy Bóg jest matematykiem?
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Józef Turek Józef Turek
Wyjaśnianie antropiczne w kosmologii
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Woleński Jan Woleński
Metalogika i teorie empiryczne
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Paweł Zeidler Paweł Zeidler
Miejsce filozofii chemii w filozofii przyrodoznawstwa
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Józef Życiński Józef Życiński
Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share