Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 58 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
John R. Searle, Agnieszka Lekka-Kowalik John R. Searle
O niektórych słabościach tradycyjnej koncepcji racjonalności
Some Weaknesses in the Traditional Conception of Rationality

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
John R. Searle, Agnieszka Lekka-Kowalik, Rafał Lizut John R. Searle
Kilka uwag o metodach w filozofii
Some Remarks on Philosophical Methods

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Roman P. Godlewski Roman P. Godlewski
O semantyce Donalda Davidsona: Uwagi interpretacyjne i krytyczne
On Donald Davidson’s Semantics

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Lech Gruszecki Lech Gruszecki
O indukcji niezupełnej w matematyce
On Incomplete Induction in Mathematics

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Jacek Juliusz Jadacki Jacek Juliusz Jadacki
Etos akademicki
Academic Ethos

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Kazimierz Jodkowski Kazimierz Jodkowski
NOMA, cudy i filtr eksplanacyjny
NOMA, Miracles, and Explanatory Filter

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Wojciech Kowalski Wojciech Kowalski
Zagadnienie rozumienia arystotelesowskiej koncepcji substancji przez Whiteheada
Problem of Understanding of the Aristotelian Idea of the Substance by Whitehead

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Anna Kozanecka Anna Kozanecka
Zagadnienie tak zwanego aksjomatu G. Fregego
The Question of the So-called G. Frege’s Axiom

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Marek Lechniak Marek Lechniak
Niektóre filozoficzne problemy logik zmian przekonań
Some Philosophical Problems of Logics of Belief Change

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Marcin Molski, Wiktor Chmielarczyk, Andrzej Pruszyński Marcin Molski
Onkogeneza i emergencja
Oncogenesis and Emergence

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Paweł Skrzydlewski Paweł Skrzydlewski
Prawo stanowione a wolność człowieka: (z perspektywy filozofii nowożytnej i św. Tomasza z Akwinu)
Positive Law and Man’s Freedom

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Marek Szydłowski Marek Szydłowski
Ciemna energia problemem kosmologii XXI wieku
The Dark Energy as a Problem of the Cosmology in XXI Century

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Jerzy Szymura Jerzy Szymura
„Adaequatio intellectus et rei” w świetle dyskusji ze sceptycyzmem semantycznym
„Adaequatio intellectus et rei” in the Light of the Discussion with Semantic Skepticism

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Józef Turek Józef Turek
Filozofia kosmologii – zarys problematyki
Philosophy of Cosmology – Outline of the Issue

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Jacek Wojtysiak Jacek Wojtysiak
Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy
Ontological Assumptions of the Correspondence Conception of Truth

view |  rights & permissions | cited by
tłumaczenia
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Barry Stroud, Marcin Iwanicki Barry Stroud
Doniosłość sceptycyzmu
Doniosłość sceptycyzmu

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Andrzej Bronk Andrzej Bronk
Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej
Obrona realizmu w filozofii nowożytnej i współczesnej

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Łukasz Kubiak Łukasz Kubiak
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej
Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Marek Lechniak Marek Lechniak
Status zasady sprzeczności w świetle logiki współczesnej
Status zasady sprzeczności w świetle logiki współczesnej

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
Ryszard Maciołek, Ryszard Mordarski Ryszard Maciołek
Logic, Cause & Action. Essays in Honour of Elizabeth Anscombe
Logic, Cause & Action. Essays in Honour of Elizabeth Anscombe

view |  rights & permissions | cited by