Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 70 documents

Show/Hide alternate language

prace dedykowane profesorowi zygmuntowi hajdukowi sds
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Między filozofią przyrody a filozofią nauki: Zarys autobiogramu: studia, badania, dydaktyka, praca organizacyjna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Between Philosophy of Nature and Philosophy of Science

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Bibliografia prac prof. dra hab. Zygmunta Hajduka
Rev. Prof. Zygmunt Hajduk’s Bibliography

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Dariusz Dąbek Dariusz Dąbek
Czynnik empiryczny w kosmologii Edwarda Artura Milne’a
Empirical Factor in E.A. Milne’s Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Michał Heller, Janusz Mączka Michał Heller
Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
Beginnings of the Center for Interdisciplinary Research in Cracow

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Kazimierz Jodkowski Kazimierz Jodkowski
Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu
The Anti-naturalism of Intelligent Design Theory

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Honorata Korpikiewicz Honorata Korpikiewicz
Kosmoekologia: człowiek w kosmicznym środowisku
Cosmoecology

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Tadeusz Kwiatkowski Tadeusz Kwiatkowski
W sprawie pojęcia logiki klasycznej
On the Concept of Classical Logic

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Anna Latawiec Anna Latawiec
Świat wirtualny jako nowy przedmiot filozofii przyrody
Virtual World as a New Subject of Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Anna Lemańska Anna Lemańska
Filozofia przyrody a filozofia Boga
The Philosophy of Nature and the Philosophy of God

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Julisław Łukomski Julisław Łukomski
Związek filozofii przyrody z naukami przyrodniczymi w ujęciu ks. Zygmunta Hajduka
A Relationship between the Philosophy of Nature and Natural Science according to Rev. Zygmunt Hajduk

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Alina Motycka Alina Motycka
Rozważania dotyczące statusu teorii naukowej
On the Status of Scientific Theory

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Pleszczyński Jan Pleszczyński
Ewolucyjna teoria poznania a kognitywistyka
Evolutionary Epistemology and Cognitive Sciences

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Tomasz Rzepiński Tomasz Rzepiński
Formułowanie problemów badawczych w nauce a uteoretyzowanie danych doświadczenia
Formulation of Scientific Problems and Theoretization of Empirical Data

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Such Jan Such
Miejsce teorii względności w obszarze wiedzy ludzkiej
The Place of the Theory of Relativity in the Area of Human Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Marek Szydłowski, Jacek Golbiak Marek Szydłowski
Filozoficzny wybór między zasadą indyferentyzmu a zasadą szczególnego dostrojenia
Philosophical Choice between Indifference Principle and Fine-Tuning Principle

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Michał Tempczyk Michał Tempczyk
Czy Bóg jest matematykiem?
Is God a Mathematician?

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Józef Turek Józef Turek
Wyjaśnianie antropiczne w kosmologii
Anthropic Explanation in Cosmology

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Jan Woleński Jan Woleński
Metalogika i teorie empiryczne
Metalogic and Empirical Theories

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Paweł Zeidler Paweł Zeidler
Miejsce filozofii chemii w filozofii przyrodoznawstwa
The Position of Philosophy of Chemistry in Philosophy of Natural Sciences

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Józef Życiński Józef Życiński
Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna
Plato’s Ontology and Cosmic Evolution

view |  rights & permissions | cited by