Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 56 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Kronika życia i pracy naukowo-dydaktycznej doc. dra hab. Marii Grzywak-Kaczyńskiej
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
rozprawy
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Proba zastosowania teorii Piageta do interpretacji intelektualnego rozwoju człowieka dorosłe
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Eksperymentalne uczenie dzieci pojęcia stałości cech przedmiotow
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
Wpływ uczenia na rozwoj operacji klasyfikowania u dzieci w wieku od 4 do 7 lat
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Wpływ elementow werbalnych i obrazowych na strukturę procesu tworzenia się pojęć u dzieci w wieku 10-12 lat
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Rozwiązywanie problemow w aspekcie teorii informacji
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Ogolny schemat uwagi
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Jozef Stachyra Jozef Stachyra
Z badań nad rozwojem umysłowym dzieci głuchych
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Wyniki badań dojrzałości społecznej 1530 dzieci w wieku od 2 do 30 miesięcy dokonanych polskim przekładem skali Edgara A. Dolla
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Pomoc terapeutyczna w kontakcie międzyosobowym
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Kryzys religijny a cechy osobowości
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Boguchwał Winid Boguchwał Winid
Rodzice we wspomnieniach dorosłego pacjenta nerwicowego
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Antoni J. Nowak Antoni J. Nowak
Symbol w ujęciu Igora A. Carus
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Teresa Kukołowicz Teresa Kukołowicz
Poradnictwo wychowawcze na rzecz rodziny
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska Maria Braun-Gałkowska
Z zagadnień oddziaływania telewizji
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
O kształceniu psychoterapeutow w Paryżu
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowisko-tamistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Koinirad Rudnicki Koinirad Rudnicki
Obserwacyjne dane o ewolucji we wszechświecie
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Relatywizacja przeistrzenii i czasu w szczegolnej teorii względności
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Zasada Macha w ujęciu Wheelera
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share