Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-15 of 15 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Eugeniusz Wojtacha Eugeniusz Wojtacha
Arystotelesowskie szkoły w patrystyce
Aristotelian Schools in the Patristical Period

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Wartość epistemologiczna pięciu dróg św. Tomasza z Akwinu
Valeur épistémologique des cinq votes de St. Thomas D’Aquin

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje
La Theorie de l’Intellect Chez St. Thomas et ses Consequences Philosophiques

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Siemianowski Antoni Siemianowski
Teoria istnienia realnego i tzw. sposoby istnienia u Henryka z Gandaw
La Theorie de L’Existence Reelle et les „Modes D’Existence” Chez Henri de Gand

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Stefan Swieżawski Stefan Swieżawski
Z problematyki metodologicznej badań filozofii XV w.
Remarques Methodologiques Concernant les Recherches sur la Philosophie du XVe Siècle

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Gilsonowska koncepcja historii filozofii
Conception Gilsonienne de l’Histoire de la Philosophie

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
W sprawie możliwości teorii poznania
On the Possibility of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Zagadnienie punktu wyjścia teorii poznania
The Problem of the Starting Point of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
W kierunku metasystemu teorii poznania
Towards a Metasystem of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Filozofia Martina Heideggera w świetle nownowszych opracowań
The Philosophy of Martin Heidegger in the Licht of Recent Literature

view |  rights & permissions | cited by
dyskusje
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
M. A. Krąpiec M. A. Krąpiec
O rozumienie Arystotelesa
O rozumienie Arystotelesa

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Cz. Wojtkiewicz Cz. Wojtkiewicz
Die Zwei Grundbereiche der Metaphysik im wohlgeordneten Aufbau der Wissenschaften
Die Zwei Grundbereiche der Metaphysik im wohlgeordneten Aufbau der Wissenschaften

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
A. Wawrzyniak A. Wawrzyniak
Raymond Lulle. Philosophe de l'action
Raymond Lulle. Philosophe de l'action

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
W. Augustyn W. Augustyn
Z problemów logicznych analizy historycznej
Z problemów logicznych analizy historycznej

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Polska filozofia średniowieczna na warsztacie specjalistów
Polska filozofia średniowieczna na warsztacie specjalistów

view |  rights & permissions | cited by