Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 47 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
The Dynamics of Intellectual and Social Development in Down’s Disease: Results of Experimental Investigations
Dynamika Rozwoju Intelektualnego i Społecznego w Chorobie L. Downa

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera
The Process of Thought in St. Thomas Aquinas and in Heidegger’s Existentialism

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Współczesne prądy i kierunki w psychologii rozwojowej oraz pedagogicznej
Trends in Contemporary Developmental and Educational Psychology

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Teoria lokalizacji mózgowej Jędrzeja Śniadeckiego
Jędrzej Śniadeckim Theory of Brain Localization

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska Maria Grzywak-Kaczyńska
J. Piageta zarys teorii inteligencji
Piaget’s Interpretation of Intelligence

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Ryszard Żerański Zdzisław Chlewiński
Pojęcie przyczynowości fizycznej w aspekcie genetycznym: Badania eksperymentalne dzieci w wieku 7—12 lat
The Idea of Causality in Its Genetic Aspect

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych
Syncretism in the Linguistic Consciousness of Deaf Children

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Jakuboioski Jerzy Jakuboioski
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
W. Prężyna W. Prężyna
Personnalite et vie religieuse chez l’adolescent. Etude de psychologie religieuse
Personnalite et vie religieuse chez l’adolescent. Etude de psychologie religieuse

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Psychologia dziecka od uroczenia do wieku młodzieńczego pod redakcją Maurice Debesse’a
Psychologia dziecka od uroczenia do wieku młodzieńczego pod redakcją Maurice Debesse’a

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Rozwoj i wychowanie małego dziecka
view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Psychologia kliniczna
Psychologia kliniczna

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Stachyra Józef Stachyra
Zarys psychologii pracy
view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastykow polskich
Rapport Entre Philosophie de la Nature et Métaphysique dans la Conception des Néo-Scolastiques Polonais Contemporains

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Zrożnicowanie chemicznej treści Ziemi na strefy oraz zjawiska wulkanizmu
Zonal Differentiation of the Chemical Contents of the Earth and Volcanica Phenomena

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej
Contemporary Interpretation of the Quantum Mechanics

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Czasoprzestrzenne kontinuum szczególnej teorii względności
Time-Space Continuum of the Special Theory of Relativity

view |  rights & permissions | cited by